ANA SAYFA GÜNLÜK PROGRAM YOGA EĞİTMENLİĞİ YOGA TERAPİ YAYINEVİ YOGA TATİLLERİ DÜKKAN  İLETİŞİM

MUTLAK'IN FARKINA VARMAK

 

Swami Krishnananda
The Divine Life Society (İlahi Yaşam Topluluğu) Genel Sekreteri
Sivananda Aşram, Rişikeş, Hindistan

1. BÖLÜM
GİRİŞ

Gerçek ve Gerçek'i Arama

Upanişad'lar Gerçek'in, tümü sınırlılık ve mükemmelsizlik işaretleri olan dinamik değişim ve fiil durumu olduğunu beyan etmezler. Tersine, Gerçek'in daima sakin, sınırsız neşe ve kalıcı tatmin durumu olduğunu söylerler. Değişim, diğerlemedir, başka türlü olmadır, harekettir; bu, faliyettir, başarılmamış olanı başarmak için uygulanan çabadır, bu da mükemmel olmayan tatminsiz varlığın özelliğidir. Bu, Gerçek'in Doğası olamaz, çünkü Gerçek her-zaman dayanandır ve kendini değiştirme gerekliliği yoktur.

Değişim gerçek-olmayanın özelliğidir ve Upanişad'lar Gerçeklik'in Özben-i tatmin olmuş, Özben'de-varolan, İkilikçi-olmayan, Sakin ve tamamen Mükemmel olduğunu beyan ederler. Şuurun sınırsızlığa genişleyen içselliğine doğru olan çekim Upanişad'ların şarkısındaki yüktür. Bu açıdan bakıldığında, Upanişad'lar fazlasıyla mistiktir, tabii, mistisizm mantıksızlığı ya da ruhtaki delilik fikrini taşımıyorsa. Upanişad'ların Fizik-ötesi mistisizmi duygusal bir taşkınlığın bir etkisi değildir, bütünsel şuura doğru gelişme yoluyla zihin ve mantığın sakince aşılmasıdır.

Gerçek, (yani) "bilinebilecek herşeyin bilinmesi" araştırma konusudur ve araştırmanın nesnesi Upanişad'lardadır. Gören'ler Varoluş'un en derinlerine dalmışlar ve Sınırsız Yaşam'ın Doğasını tatmışlardır. Evrenin Kökü'ne girmişler ve Yaşam'ın Büyük Kökü'nün gerekli işleyişini araştırdıklarında, dalların içsel varlığının farkına varmışlardır. Kök sulandığında, dallar da otomatik olarak sulanır; altın bilindiğinde, tüm takılar da bilinir; Gerçek'in farkına varıldığında, herşeyin farkına varılır; çünkü Gerçek Tek'tir. Upanişad'lardan hangi felsefe sistemi türetilirse türetilsin, aşikar gerçeğin, Gerçek'in bölünemez, nesnesiz ve fizik ötesi olduğunu söyleyen teoriyi ileri sürdüğünü söylemeye lüzum yoktur. Çeşitliliğe olan inancın, şuurun cehaleti olduğunu ve Gerçek'in özde bağı-olmayan Birlik olduğunu ifade ederler. Bizi evrenin nesnel gerçekliğiyle ilgili hatalı inançtan, varlığımızın en ince özü olarak varolan hakiki Özben'in içsel arayışına yönlendirirler. Ve daha da çarpıcı olan, İçsel-Mükemmelliyete ulaşmada gösterdikleri yorulmaz ısrardır. Ölümsüz bir yüz akıyla, Özben bilgisinin, yaşamın en yüce sonu olduğunun, tek anlamı ve amacı olduğunun ve tüm varlıkların bu büyük Işık, Özgürlük ve Ölümsüzlük Başarımı için varolduklarının ebedi gerçeğini kavramışlardır! Bu yaşamda, bu derece bir ölmeyen neşeye ulaşan kişi, gerçekten amaçla dolu bir yaşam yaşamıştır ve o kişi kutsaldır; ve burada Gerçek'in farkına varmada başarısız olanlar, boşa yaşamıştır ve büyük kaybedendir.(Vide Kena Up. II.5)

Upanişad'lar bir çok yolla fenomenel çeşitliliğin kalıcı gerçeklik olarak alınmasının anlamı olmadığını ve Gerçek'in Ebediyet olduğunu tasdik etmiştir. Genel dürtü; ifade etmek, katları açmak ve kişinin Özben'inin tüm varlıklarda farklı derece ve yoğunluklarda var olduğunun farkına varmaktır. Gerçek'in farkına varmanın şuurlu gayretinin tüm süreci, kişideki en derin içgüdünün tezahüründe yatmaktadır ve kişiyi Ebedi'ye doğru genişletmek için akar. Yaşamdaki her bir gayretin temelinde kişinin değişmez Şuurla bir olma arzusu vardır. Hatta, kişi kendi kişisel yaşamına ya da dışsal kazanımlara olan bağımlılığında körü körüne çabalarken bile, kişi şuursuz ve hatalı olarak da olsa, Tamlık'a doğru genişleme arzusuyla hareket eder.

   
GÜNLÜK PROGRAM
 • PROGRAM AKIŞI
 • ÜCRETLER
 • İNDİRİMLER
YOGA EĞİTMENLİĞİ
 • GENEL BİLGİLER
 • PROGRAM İÇERİĞİ
 • SIK SORULAN SORULAR
YOGA TERAPİ
 • GENEL BİLGİLER
 • HANGİ HASTALIKLAR
YOGA TATİLİ
 • GENEL BİLGİLER
  GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER
MASAJ TERAPİLERİ
 • GENEL BİLGİLER
  ÜCRETLER
DÜKKAN
 • ÜRÜN KATALOGLARI
  FİYAT BİLGİLERİ
İLETİŞİM
 

Yoga Bharati San Francisco - Yoga Bharati Los Angeles - Yoga Bharati San Diego - Yoga Bharati Detroit -

Yoga Bharati Seattle - Yoga Bharati Atlanta - Yoga Bharati Calgary/Kanada

Vivekananda Yoga Üniversitesi Bangalore/Hindistan
 

 

İstanbul Yoga Merkezi

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak Köseoğlu Apartmanı No: 5 D: 3 Erenköy / İstanbul
Tel: 216. 368 8482 - 532. 357 3858

Copyright 2010

Logo tasarım: Rek ajans (T: 212. 325 37 02)