ANA SAYFA GÜNLÜK PROGRAM YOGA EĞİTMENLİĞİ YOGA TERAPİ YAYINEVİ YOGA TATİLLERİ DÜKKAN  İLETİŞİM

MUTLAK'IN FARKINA VARMAK

 

Swami Krishnananda
The Divine Life Society (İlahi Yaşam Topluluğu) Genel Sekreteri
Sivananda Aşram, Rişikeş, Hindistan

2. BÖLÜM
DÜNYANIN DOĞASI

Kozmik Düşünce Olarak Dünya

Uzay ve zaman, biçim ve isim fikirlerinin kozmik yaratıcı Şuur'un içerikleri olduğu sonucuna yönleniriz. Nesnel olarak, bilme sürecindeki dalgalanmalardan dolayı dünyanın çeşitliliğine ayrılmış gibi görünen parlak Şuur dışında hiç bir şey yoktur. Nesnel bilgi süreci Mutlak'ı kendi öz doğasının ortaya çıkmasından ayrı bırakma ve muhtelif çeşitliliğin bir sunumunu yapma yetisine sahiptir, tıpkı bir prizmanın tek bir ışık kütlesini heterojen ışınlara yayma özelliği gibi. Biz, nesne olan bilgiden bağımsız bir nesnel dünyanın var olduğunu söyleyemeyiz. Hatta, dualite bilgi ile aşıldığında bile, dünyanın varolduğu söylenemez. Bilinmediği zaman, dünyanın varoluşunun kanıtı nerededir? Kozmik düşüncenin faaliyetinin ötesinde bir dünya olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Biz duyu organlarımız ve aklımız farklı bir şekilde yapılandıklarında, dünyayı ve içindekileri aynı biçimde görüp duyumsamayız. Dünya varolur çünkü akıl dualistik temelde işler. Ses vardır çünkü kulak vardır, ve renk vardır çünkü göz vardır. Birey bu şekilde varolur çünkü düşünür. Evrensel tek titreşim, duyularca kendi özel yapılarına uygun olarak algılama yeteneklerine göre farklı biçimlerde alınır. Madde, değer ve ilişki; isim, biçim ve fiil, sonsuz olarak dağılır. Tüm biçimler ilişkilerinde anlamlı bir temel olmadığı halde bir diğerine asılır. Hiç bir biçim kendi kendine var olmaz. Bir biçim diğerinden suni ve anlamsız bir yol dışında ayrılmaz. Etki ve tepki ile varoluşun biçimleri arasındaki ilişki doğru anlayışa değil, geçici inanca bağlıdır. Düşünmenin aşılması bireyi yok eder, daha sonra (o) Mutlak olarak kalır, ve birlikte engin dünya Saf Varlık haline yücelir. Su karıştırıldığında, güneş çalkalanmış gibi görünür; nesnelleşmiş şuur dalgalandığında, Bir çokmuş gibi görünür. Fikirlerin dansı dünyanın deneyimleridir. Bu fikirler kozmik yaratıcı gücün fazlarıdır. Uzay partikülleşmenin (parçalaşmanın) özel bir modudur ve bu yapıcı şuurun içindedir. Tüm fenomenel dünya, görünüşte aktif olan ve evrensel şuuru algılayan bir parçalaşmadır.

Nesne özne ile karşılıklı ilişki içinde olduğundan ve tersi de geçerli olduğundan, birinin diğerinden daha gerçek olduğu söylenemez. Ve, bölünmüş olduklarından, doğaca farksız olan Gerçeklik de değildirler. Özne ve nesnenin iki katlı varoluşunun geçerliliği, bu yüzden, otomatik olarak varlığın varlık oluşuyla iptal olur. Bu, nihilizme götürmez. Hiç bir şey var olmadığı halde, hiçbirşeyin varolmadığı doğru değildir, çünkü şuur varolur. Şuur sona eremez. Herşeyin reddi bile, inkar eden kişinin varoluş şuuruna izin verir. Varoluş şuuru ölü olduğumuzu düşündüğümüzde bile devam eder. Bu varoluş sınırsız Mutlak'tır.

"Gelişim sadece bir isimdir, konuşmadaki farktır."--Chh.Up.,VI.1.4.

Sadece altta yatan maddenin gerçek olduğu ileri sürülür ve çeşitlilik dünyasının biçiminin geçersizliğini ispat için farklı yöntemler kullanılır. (Ibid., VI.2.1.) Mükemmel-giden bir ikilikçisizlik (dualitesizlik) Uddalaka, Sanatkumara ve Yajnavalkya tarafından ileri sürülür. Yüce Brahman benzersizdir ve eşsizdir. Mutlak dışındaki herşey tinsel bir şovdur.

"Bu'nun (Atman) dışındaki herşey çok kötüdür."--Brih.Up.,III.4.2.

"Ona eş olan bir başka şey yoktur."--Brih.Up.,IV.3.23.

"Kişi bir fark yarattığında, onun için korku vardır."--Taitt.Up.,II.7.

Dualite yoktur. Tüm gelişim hayalidir. Farklılaşma saptanamaz. Dualitenin olmadığı yerde, ölüm olmaz. Başlangıçta varolmamış bir şey (Ait.Up.I.1.) ve sonda varolmayan şey (Brih. Up., II. 4. 14., Chh. Up., VII. 24), şu an varolamaz. (Katha Up.,IV.11.) Brahman bir dünyayı, ikinci olarak yaratmadığı için, dünya gerçekliğini kaybeder. Upanişad'ların merkezi havası heryerde biçimler dünyasına olan inanmamayı ortaya çıkarır, çünkü Rig-Veda, hikmet sahiplerinin aslında Bir olana (Rig-Veda, I.164.46) bir çok isim verdiğini açıklar. Bu, çoğulluğun sadece bir fikir olduğu ve sadece Birlik'in gerçek olduğu kavramına yöneltir.

"Kendi dışında hiç bir şeyin olmadığı, Bir" --Rig-Veda,X.129.2.

"Ölümsüz (deneysel) gerçekçilikle örtülmüştür." --Brih.Up..I.6.3.

"Hareket eder gibidir," "başkası varolur gibidir," "burada çoğulluk varmış gibi algılayan, ölümden ölüme gider." --Brih.Up.,IV.3.7; IV. 3. 31; IV. 4. 19.

"Atman bilgisiyle, herşey bilinir." --Brih.Up. II.4.5.

"Kişi Prakritinin* bir hayal olduğunu bilmelidir." Svet.Up.,IV.10.

Atman, dünyanın silindiği yerdedir." --Mand.Up., 7.

Bunu, Ebedi Özben dışında asla bir gerçeklik olamayacağı izler. Bu, daha ileri bir gelişmenin ötesinde olduğundan, felsefi düşüncenin sonu gibi görünür. Upanişad'lar gerçeğin temel açıklaması olarak Atman ya da Brahman'ın tek gerçeklik olduğunu, bunun bilgisiyle herşeyin bilinir hale geldiğini, ve çoğulluk diye bir şeyin olmadığını öne sürer. Çoğulluk dünyasının biçimi bir hayaldir. Yine de, dünyanın nihai özü gerçektir. Ruhların göçü bile, şuurun bir hayalidir. Dünya Brahman'ın bir yaratımı değildir ya da Brahman'dan yayılmaz, ya da kendisi olmayan bir şeymiş gibi Brahman tarafından sarmalanmaz, tersine şimdi ve burada herşey Brahman'dır.

"Doğrusu, tüm bunlar Brahman'dır."--Chh.Up.,III.14.1.


*) Nihilizm: Hiççilik, yokçuluk.

**) Prakriti: Doğa

   
GÜNLÜK PROGRAM
 • PROGRAM AKIŞI
 • ÜCRETLER
 • İNDİRİMLER
YOGA EĞİTMENLİĞİ
 • GENEL BİLGİLER
 • PROGRAM İÇERİĞİ
 • SIK SORULAN SORULAR
YOGA TERAPİ
 • GENEL BİLGİLER
 • HANGİ HASTALIKLAR
YOGA TATİLİ
 • GENEL BİLGİLER
  GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER
MASAJ TERAPİLERİ
 • GENEL BİLGİLER
  ÜCRETLER
DÜKKAN
 • ÜRÜN KATALOGLARI
  FİYAT BİLGİLERİ
İLETİŞİM
 

Yoga Bharati San Francisco - Yoga Bharati Los Angeles - Yoga Bharati San Diego - Yoga Bharati Detroit -

Yoga Bharati Seattle - Yoga Bharati Atlanta - Yoga Bharati Calgary/Kanada

Vivekananda Yoga Üniversitesi Bangalore/Hindistan
 

 

İstanbul Yoga Merkezi

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak Köseoğlu Apartmanı No: 5 D: 3 Erenköy / İstanbul
Tel: 216. 368 8482 - 532. 357 3858

Copyright 2010

Logo tasarım: Rek ajans (T: 212. 325 37 02)