ANA SAYFA GÜNLÜK PROGRAM YOGA EĞİTMENLİĞİ YOGA TERAPİ YAYINEVİ YOGA TATİLLERİ DÜKKAN  İLETİŞİM

MUTLAK'IN FARKINA VARMAK

 

Swami Krishnananda
The Divine Life Society (İlahi Yaşam Topluluğu) Genel Sekreteri
Sivananda Aşram, Rişikeş, Hindistan

3. BÖLÜM
ENTEGRE BİLGİYE OLAN İHTİYAÇ

Büyük Feragat ve Arayış

Gerçek altın kase ile saklanmıştır. Birey doğanın biçimlerinin görünüşleri ile kandırılmıştır. Kaseyi kaldırmak ve Gerçek'i keşfetmek mükemmeliyetin arayıcısının görevidir. Nachiktas'ın ateşliliği her bir ruhsal arayışçıdan beklenir. "Gelip geçici nesneler ölümlülerin şeyleridir! Araçlar, danslar ve şarkılar senin olsun!.. Büyük Ötede olan şey -- bana bunun hakkında (birşeyler) anlat; Nachiketas bundan daha azını seçmiyor" (Katha Up. 1.26,29). Upanişad'ları şekillendiren Gerçek'in şanlı amacı, önümüzde kayıp bir krallığı kazanmada, yaşam hastalığından kurtulmada, kendimizi şuurlu çokluğun (yani) doğumsuz ve ölümsüz ölçülemez Varlık'ın merkezine almamızda, bazı yüce ruhların yüce sebatını anlatıyor. Bizler çömezlerin, kendilerini bu sır dolu gerçeklerin Gerçek'ine inisiye edilmek için yıllarca mutlak bir kendini tutma ile zor ve ayrı yaşamı devam ettirmelerinin hayranlık uyandırıcı sabrını duyuyoruz. Indra'nın kendisi öğrenci olarak Prajapati ile yüzbir yıl kalmıştır, ancak ondan sonra öğretmeninden inisiyasyon almıştır. Kişisel ilgilerin tam bir feragatinin doğası olan (ve) kişinin Özben-bilgisine sahip olabilmek için gerekli olan kendini hakiki olarak yok etmesi, bize bireyin sınırlı yaşamıyla yerdeğiştiren önümüzdeki Amaç'ın tamlığının özgürlüğünün ve neşesinin doğasını yeterli biçimde yansıtmaktadır.

Devashi Narada'nın bilgisine bile Sanatkumara tarafından "sadece isim" olarak bakılmıştır, sadece isim. Narada uzmanlaştığı bilgi branşlarının uzun bir listesini vermiştir. Sanatkumara'dan ona kendisine zorla öğretmesini kabul ettirmiştir.

"Bhagavan, kutsal bilgiyi sadece öğrenmiş bir kişi olarak, ben Atman'ı bilmiyorum. Senin gibi insanlardan duydum ki, ey Bhagavan, Atman'ı bilenler kederi aşıp geçerler. Böyle biri olan ben, Bhagavan, kederdeyim. Bhagavan benim gibi (kederli) olan birini alıp kederin diğer yakasına geçirebilir."--Chh.Up.VII.1.3.

En üstün entellektüel algılama bile, sadece görecelik alemine aittir. Hiç bir insan her şeyi bilen olduğunu iddia edemez ve o halde buradaki karlarına sevinmesi ya da kayıplarına üzülmesi için elverişli bir durumu da yoktur. Gerçek bu değildir; sadece O'na ulaşma ile ruh kederden kurtulabilir. Ölüm bile Gerçek'in kavranması sürecinde bir destek değildir. Ölüm şuurun kendini farklı bir yaşam düzenine ayarlayıp adapte edebilmesi için tekrar karıştırmasıdır. Özben bilgisine olan sevgi, doğum ve bedenin yok edilmesi gibi önemli olmayan fenomenlerle ilgilenmez. Daha yüksek aydınlanmaya olan ihtiyaç paltonun doğum ve ölümünden daha önemli bir meseledir, ve Mutlak'ı araştırmada en sevilen nesnenin bile dünyada karşılaşılacak büyük bir acı ve kayıp korkusu olmadan kurbanına girişilmelidir. Göreceli deneyimin farklı kategorilerindeki algılamanın farklı biçimleriyle ilgilenmek hatadır. Hiç bir şey Brahman'ın farkındalığı haricinde bir anlık dikkate değmez. En zevk verici, en tatlı neşe özne ile olan irtibat sonucu ortaya çıkar ve nesne sadece acının rahmidir; bunun mutlak anlamda doğru olan Mutluluk adına reddi gereklidir.

"İyi bir şeydir ve güzel başka bir şeydir... İyi ve güzelin her ikisi de kişiye gelir. Her ikisini inceleyen bilge kişi ayırt eder ve iyiyi güzele seçer (tercih eder); kalın kafalı kişi ise güzeli seçer ve amacına varamaz."-- Katha. Up., II.1.2.

Arzu-merkezleri kendilerini bir nesneden diğerine çekerler ve güzelliği arayanı her zaman huzursuz bırakırlar. Ruhgöçü zinciri kırılmadan kalır ve kendisine tatmin getirmesinin aptalca umuduyla duyulan ek arzular yoluyla daha da güçlenir. Cehalet ve karanlığın ortasında kibirli, kendinin öğrenmiş olduğunu düşünerek yaşayan kaçak bireyler, biçim ve doğalarını sürekli olarak değiştiren duyu nesnelerinde huzuru ararlar. Nesnedeki nesnel değer bir görünüştür, bu görünüş dışsal irtibat yoluyla kendini bireyselleştirip çoğaltan ayrılabilen iradenin biçimlendiren gücü tarafından yaratılmıştır. Algılanan doğa, algılayan doğanın oldukça etkisi altında bırakılmıştır. Arzunun biçimi değiştiği anda, arzuyu daha ileri yansıtan şuur merkezinin isteklerine uymak için nesne de değişmiş görünür. Bizler ne istersek, sadece onu görür ve elde ederiz. Bireyin kendi-tekamülünün mevcut aşamasında, daha üstün varoluş şuurunun farkına varma amacı için gerekli yüce niteliklerini etkilemek için arzulananlar dışında, bireyin deneyimlerine uyan nesnel dünyada hiç bir şey varolamaz. Yaşamın bu gerçeğinin bilgisi kişiyi hafif uykusundan uyandırır ve daha ileri durumların aşımının yok olduğu deneyimin zirvesine ulaşmaya çabalattırır.

   
GÜNLÜK PROGRAM
 • PROGRAM AKIŞI
 • ÜCRETLER
 • İNDİRİMLER
YOGA EĞİTMENLİĞİ
 • GENEL BİLGİLER
 • PROGRAM İÇERİĞİ
 • SIK SORULAN SORULAR
YOGA TERAPİ
 • GENEL BİLGİLER
 • HANGİ HASTALIKLAR
YOGA TATİLİ
 • GENEL BİLGİLER
  GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER
MASAJ TERAPİLERİ
 • GENEL BİLGİLER
  ÜCRETLER
DÜKKAN
 • ÜRÜN KATALOGLARI
  FİYAT BİLGİLERİ
İLETİŞİM
 

Yoga Bharati San Francisco - Yoga Bharati Los Angeles - Yoga Bharati San Diego - Yoga Bharati Detroit -

Yoga Bharati Seattle - Yoga Bharati Atlanta - Yoga Bharati Calgary/Kanada

Vivekananda Yoga Üniversitesi Bangalore/Hindistan
 

 

İstanbul Yoga Merkezi

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak Köseoğlu Apartmanı No: 5 D: 3 Erenköy / İstanbul
Tel: 216. 368 8482 - 532. 357 3858

Copyright 2010

Logo tasarım: Rek ajans (T: 212. 325 37 02)